Sandwichelement med polystyren

Sandwichelement med polystyren

Sandwichpaneler er et ideelt materiale for bruk i stålkonstruksjoner. Tilstrekkelig lette og med høy energisparing parameter, lette å montere og…

Sandwichelement med mineralull

Sandwichelement med mineralull

Sandwichpaneler tilhører de billige og lett tilgjengelige bygningselementer. Den positive egenskap som fører til hyppig bruk av disse panelene er…

Sandwichelement med polyuretan

Sandwichelement med polyuretan

Sandwich-paneler som anvendes i dag består av to lag med trapetsplate, fylt med polyuretanskum, noe som garanterer veggernes motstand mot…

Panorama ståltakpanner

Panorama ståltakpanner

Et hus uten tak er som smørbrød uten brød. Man kan lett tro at det er lett å velge materialer…

Stålhaller

Stålhaller

Modulhaller, dvs. såkalte ZET haller med moduldesign muliggjør installasjon uten hjelp av f. eks kran eller lift. Dette for at…

Plate panner

Plate panner

Plate panner er økonomisk svært fordelaktig variant av takbekledning. Vanligvis brukes plate panner på tak med bratt skråning. Takket være…

Tak

Tak

Når du velger et husprosjekt ser du mye til husets utseende, men man må ta hensyn til kostnadene ved realisering…

Spare med trapetsplate

Spare med trapetsplate

Et billigere produkt betyr ikke en mindreverdig produkt. Spesielt i dette tilfellet er materialkostnaden lav, men høy holdbarhet og soliditet….

Z og C lettbjelker

Z og C lettbjelker

Stålprofiler som tillempes i stålkonstruksjoner er bjelker av kaldvalset stål med en tykkelse på mellom 1-3 mm. Med passende profilering…